Niko Home Control

Niko Home Control je standardem v dom√°c√≠ automatizaci. D√≠ky Niko Home Control maj√≠ z√°kazn√≠ci svou dom√°cnost¬†pod kontrolou. A nav√≠c bude V√°Ň° domov bezpeńćnńõjŇ°√≠ a pohodlnńõjŇ°√≠

v√Ĺhody:

technick√© v√Ĺhody:

 • dvoudr√°tov√° nepolarizovan√° kabel√°Ňĺ pro vŇ°echny ovl√°dac√≠ prvky
 • voln√° topologie se standardn√≠mi kabely
 • jasn√° skladba a minim√°ln√≠ prostor v rozvadńõńći
 • minim√°ln√≠ kabel√°Ňĺ v rozvadńõńći; moduly maj√≠ unik√°tn√≠ posuvn√Ĺ konektor
 • minimum programov√°n√≠
 • syst√©m s n√≠zkou spotŇôebou
  – syst√©m s√°m spotŇôebuje minim√°ln√≠ energii
  – moduly maj√≠ velmi dlouhou Ňĺivotnost

 

Jednoduch√° a rychl√° instalace

 • rychl√© propojen√≠ s dvouvodińćovou nepolarizovan√©ho kabel√°Ňĺ√≠
 • dotykov√Ĺ displej propojen√Ĺ jen jedn√≠m UTP (FTP, STP) kabelem
 • ovl√°dac√≠ m√≠sto pro nńõkolik ovladańćŇĮ – jen jedna mont√°Ňĺn√≠ krabice

UŇĺivatelsky pŇô√≠jemn√© programov√°n√≠

 • intuitivn√≠ grafick√© zobrazen√≠ instalace v programovac√≠m softwaru
 • pŇĮdorys lze vloŇĺit do softwaru a zŇĮst√°v√° uloŇĺen v centr√°ln√≠ jednotce Connected controller
 • z√°loha programu v centr√°ln√≠ jednotce Connected controller
 • guide.niko.eu: jednoduch√° pŇô√≠ruńćka, kter√° v√°m pomŇĮŇĺe pŇôi programov√°n√≠

DalŇ°√≠ uŇĺivatelsk√© funkce

 • jednoduch√° obsluha pomoc√≠ tlańć√≠tek, displejov√Ĺch ovladańćŇĮ, dotykov√© multifunkńćn√≠ obrazovky a smartphonu
 • ovl√°d√°n√≠ osvńõtlen√≠, vńõtr√°n√≠, topen√≠, rolet, Ňĺaluzi√≠, rekuperace, vstupov√©ho syst√©mu, simulace pŇô√≠tomnosti
 • mńõŇôen√≠ spotŇôeby a v√Ĺroby energie (napŇô. Sol√°rn√≠ panely)
 • instalace poskytuje pŇôehled o spotŇôebńõ energie a zahrnuje vŇ°echny druhy energeticky √ļsporn√Ĺch funkc√≠, jako je ekotyp, z√≥nov√© topen√≠ …
 • tak√© umoŇĺŇąuje ovl√°d√°n√≠ nov√Ĺch typŇĮ svńõteln√Ĺch zdrojŇĮ, jako jsou stm√≠vateln√© kompaktn√≠ z√°Ňôivky a stm√≠vateln√©
  LED Ňĺ√°rovky
 • ovl√°d√°n√≠ vstupov√©ho syst√©mu pomoc√≠ NHC vnńõjŇ°√≠ho videovr√°tn√©ho:
  • pŇô√≠choz√≠ hovor se zobraz√≠ na multifunkńćn√≠ dotykov√© obrazovce Niko Home Control, na smartphonu nebo na tabletu pomoc√≠ aplikace Niko Home Control.
  • v pŇô√≠padńõ VaŇ°√≠ nepŇô√≠tomnosti si mŇĮŇĺete prohl√©dnout zmeŇ°kan√© hovory na dotykov√©m displeji nebo v aplikaci na smartphonu nebo na tabletu
 • flexibiln√≠ instalace:
  • klient si vyb√≠r√°, jak√Ĺmi funkcemi chce zańć√≠t
 • kompaktn√≠ moduly vyŇĺaduj√≠ m√©nńõ m√≠sta v rozvadńõńći
 • bezdr√°tov√© ovl√°dac√≠ prvky pomoc√≠ protokolu Easywave mohou b√Ĺt um√≠stńõny tam, kde nen√≠ moŇĺn√© um√≠stit kabel√°Ňĺ
 • uŇĺivatel m√° maxim√°ln√≠ kontrolu, protoŇĺe konfiguruje programy a pŇôedvolby prostŇôednictv√≠m uŇĺivatelsk√©ho softwaru (napŇô√≠klad, jak dlouho zŇĮst√°v√° osvńõtlen√≠ v gar√°Ňĺi nebo na pŇô√≠jezdov√© cestńõ, kdyŇĺ opust√≠ dŇĮm)

Nadńćasov√Ĺ design

 • ovladańće dostupn√© ve vŇ°ech Niko designech
 • dotykov√Ĺ displej Niko Home Control a ultra ploch√Ĺ vnńõjŇ°√≠ videovr√°tn√Ĺ v nadńćasov√©m designu

Dálkové ovládání

K ovl√°d√°n√≠ instalace mŇĮŇĺete pouŇĺ√≠t aplikaci ve sv√©m smartphonu nebo tabletu. PŇôipoj√≠te se z mobiln√≠ s√≠tńõ nebo bezdr√°tov√© WiFi s√≠tńõ. Nen√≠ proto probl√©m si napŇô√≠klad v zimńõ po cestńõ domŇĮ z dovolen√© zapnout topen√≠ v cel√©m domńõ nebo otevŇô√≠t nebo zavŇô√≠t Ňĺaluzie.

 • je moŇĺn√© pouŇĺ√≠vat nńõkolik smartphonŇĮ, tabletŇĮ
 • garantovan√° bezpeńćn√° komunikace mezi smartphonem nebo tabletem a instalac√≠

Novinky

Connected controller

 • centr√°ln√≠¬†modul¬†instalace¬†Niko¬†Home¬†Control
 • poskytuje¬†Ňô√≠zen√≠ a¬†nap√°jen√≠
 • jednoduch√°¬†a¬†rychl√° instalace
 • zajiŇ°Ň•uje¬†pŇôipojen√≠ k s√≠ti¬†WiFi¬†a internetu
 • aplikaci¬†stańć√≠¬†nainstalovat a¬†pŇôihl√°sit¬†se pomoc√≠¬†vytvoŇôen√©ho¬†√ļńćtu
 • integrovan√Ŭ†router¬†v¬†Connected¬†Controller¬†zabezpeńć√≠¬†provoz¬†venkovn√≠ jednotky a¬†dotykov√©ho displeje¬†nez√°visle na¬†dom√°c√≠ s√≠ti
 • jednoduch√°¬†diagnostika¬†instalace¬†sniŇĺuje¬†pravdńõpodobnost¬†chyb v syst√©mu a pŇôipojen√≠

Minidetektor 360 ¬į Niko Home Control, vestavn√Ĺ do stropu

 • velmi diskr√©tn√≠
 • pŇô√≠mo pŇôipojiteln√Ĺ se sbńõrnici Niko Home Control
 • detekce pohybu a sn√≠m√°n√≠ intenzity svńõtla
 • tŇôi aplikace v jednom:
  • detektor pŇô√≠tomnosti nebo nepŇô√≠tomnosti
  • detektor mńõŇôen√≠ intenzity svńõtla.
 • odoln√Ĺ pro vnitŇôn√≠ a vnńõjŇ°√≠ prostŇôed√≠ (IP65)
 • dod√°van√Ĺ kryt b√≠l√© a ńćern√© barvy na sn√≠Ňĺen√≠ rozsahu detekce na 180 ¬į

Dotykov√Ĺ displej Niko Home Control

 • elegantn√≠ a modern√≠ proveden√≠
 • jednoduch√© ovl√°d√°n√≠ Niko Home Control z jednoho m√≠sta
 • Ňô√≠zen√≠ osvńõtlen√≠, vyt√°pńõn√≠, Ňĺaluzi√≠, vńõtr√°n√≠, klimatizace a vńõtŇ°iny ostatn√≠ch funkc√≠ syst√©mu Niko Home Control
 • LED kontrolka indikuje vŇ°echny zmeŇ°kan√© hovory nebo zobraz√≠ upozornńõn√≠ na siln√Ĺ v√≠tr, vyŇ°Ň°√≠ teplotu v m√≠stnosti
 • d√≠ky zabudovan√©mu sn√≠mańći svńõtla se jas displeje pŇôizpŇĮsob√≠ okoln√≠mu svńõtlu