Skip to main content

NÁVRH  A REALIZACE PŘÍSTUPOVÉHO, DOCHÁZKOVÉHO A DALŠÍCH  SYSTÉMU PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE I DOMÁCNOST

 

Docházkové systémy

- docházkový systém sleduje a zaznamenává příchody, odchody a přestávky zaměstnanců.

Přístupové systémy

- přístupový systém chrání před neoprávěnými vstupy, na základě opravnění otevře dveře do budovy, místnosti nebo vymezeného prostoru.

Hotelové systémy

- hotelový systém zajišťuje vstup hostů do přidělených pokojů. Může mít také přiděleno oprávnění pro vstup do více pokojů nebo ostatních prostor, jako např. hlavní vstup, restaurace, wellness apod.

Vjezdové systémy

- vjezdový systém zajišťuje sledování a kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel, pomocí automatického ovládání závory, mříže nebo například vrat.

Rezervační systémy

- rezervační systém slouží pro evidenci dostupných termínů a objednaných služeb, v němž si mohou zákazníci rezervovat služby, které nabízíte.