Úspora energie

Vzhledem k tomu, že systém xComfort komunikuje mezi všemi prvky bezdrátově, rovněž přes routing pokud je třeba a také po LAN kabelu, lze prvky chytré elektroinstalace  velmi snadno instalovat především ve stávajících budovách, aniž byste musely provádět rozsáhlé a nákladné stavební úpravy, vyžadující různé změny a zásahy do domácnosti a dlouhotrvající zavedení nové kabeláže.

Jinými slovy, máte k dispozici bezdrátový systém, který dokáže v budovách zajistit potřebný komfort a přitom velmi efektivně dokáže hospodařit s energiemi vynakládanými zejména na vytápění a chlazení, řízení vzduchotechniky či rekuperace. Systém xComfort umožňuje realizovat funkce, které omezují vytápění a spotřebu energie, když není vytápění nutné, ale přitom zajistí potřebný komfort bydlení.

Efektivní řízení vytápění je jedním z opatření, která přináší nejrychlejší výsledky v úsporách energií. Existuje mnoho studií, která prokazují snížení spotřeby energií v domech, které jsou vybaveny inteligentním řízením. Při využití řídicího systému xComfort v běžném domě s elektřinou jako hlavním zdrojem vytápění, můžete očekávat úsporu ve výši 20-30 % elektrické energie používané na vytápění. K dosažení tohoto cíle však nejsou nutné rozsáhlé změny instalace nebo úpravy kabeláže. Nezáleží ani na tom, jaký zdroj tepla se používá. Systémem xComfort můžeme vyřešit řízení jak teplovodních cirkulačních, tak i elektrických vytápění.

Dalšími opatřeními na úsporu energie je regulace osvětlení podle potřeby, využití pohybových čidel k vypínání světel, když není v blízkosti nikdo přítomen, ovládání žaluzií nebo markýz automaticky namísto využívání energie ke chlazení, když svítí slunce, příprava TUV jen když jste doma a tak dále.

V budoucnosti nemusí budovy jen spotřebovávat energii, mnoho by jich mohlo být schopno ji i vyrábět. K tomu jsou nezbytné měřiče spotřebované a vyrobené energie.

Chcete-li snížit spotřebu energie domu, můžete realizovat sledování aktuálního příkonu, automatické upozornění při nadměrné spotřebě nebo použít detektory přítomnosti na vypínání osvětlení tam, kde se právě nikdo nenachází, stejně jako časové funkce pro ovládání venkovního osvětlení.