Vytápění a chlazení

Teplota je pro pohodu v domácnosti důležitým faktorem. Správně navržená regulace vytápění přináší mnoho výhod. Především, zajištuje komfortní teplotu vždy, když si přejete a může zabránit v tom, abyste utráceli za energii, kterou právě nevyužíváte. Systém xComfort pohlídá přetápění místností a společně s ovládáním zdroje tepla může uspořit až 20-30% nákladů na vytápění. Díky své bezdrátovosti ho můžete instalovat jak do novostaveb, tak do stávajících budov, které často nemají dostatečnou regulaci.

Systém xComfort je možné použít pro regulaci ústředního topení a také podlahového vodního nebo elektrického topení či podlahových konvektorů. Do místností se nainstalují bezdrátové pokojové termostaty pro měření aktuální teploty a na radiátory se osadí RF hlavice s plynulou regulací průtoku vody. Pro podlahové vytápění se do teplovodních rozvaděčů instaluje RF Multiaktor, který nezávisle řídí až 12 topných nebo chladících okruhů s PWM regulací.

TĂ©to regulaci říkáme zĂłnová, neboĹĄ kaĹľdá topná zĂłna je vytápÄ›na pouze v poĹľadovanĂ©m ÄŤase s vlastnĂ­m teplotnĂ­m profilem. V noci nebo delší nepřítomnosti je vytápÄ›nĂ­ udrĹľováno na snĂ­ĹľenĂ© teplotÄ› – nejÄŤastÄ›ji ekonomickĂ© nebo ĂştlumovĂ©. ĂšspornĂ˝ topnĂ˝ reĹľim se aktivuje odchodovĂ˝m bezdrátovĂ˝m tlaÄŤĂ­tkem, nebo se vše napojĂ­ na zabezpeÄŤovacĂ­ systĂ©m. NastavenĂ­ teplot mimo dĹŻm nebo pĹ™epnutĂ­ topnĂ˝ch reĹľimĹŻ se provedete ze smartphonu nebo tabletu.

Komponenty pro regulaci vytápění / chlazení:

 • SpĂ­nacĂ­ aktory ovládajĂ­ zdroj topenĂ­ jako je kotel, elektrickĂ© ohřívaÄŤe a Ĺľebříky, topnĂ© kabely, podlahovĂ© konvektory, obÄ›hová ÄŤerpadla, elektroventily topnĂ˝ch tÄ›les nebo ventily podlahovĂ©ho topenĂ­ a další.
 • Bezdrátová bateriová hlavice plynule řídĂ­ prĹŻtok topnĂ© vody radiátorĹŻ.
 • RF Multiaktor pro řízenĂ­ aĹľ 12 okruhĹŻ podlahovĂ©ho vytápÄ›nĂ­.
 • ProstorovĂ© termostaty, teplotnĂ­ senzory ÄŤi analogovĂ© vstupy měří teplotu v mĂ­stnosti, venkovnĂ­ teplotu, teplotu kouĹ™ovodu, technologickĂ© teploty a teplotu elektrickĂ©ho podlahovĂ©ho topenĂ­.
 • ProstorovĂ˝ termostat s vlhkomÄ›rem pro spĂ­nánĂ­ ventilátoru v koupelnÄ›.
 • Snadná korekce teploty o ±3 °C pouhĂ˝m otoÄŤenĂ­m koleÄŤkama termostatu.
 • OkennĂ­ kontakty zajistĂ­ pĹ™erušenĂ­ vytápÄ›nĂ­ mĂ­stnosti pĹ™i otevĹ™enĂ©m oknÄ›.
 • Smart Manager s moĹľnostĂ­ nastavenĂ­ topnĂ˝ch reĹľimĹŻ(Komfort, Ekonomy, Ăštlum, Ochrana, UĹľivatel) nezávisle pro kaĹľdou mĂ­stnost dle tĂ˝dennĂ­ho plánu.
 • TopnĂ˝ reĹľim „UĹľivatel“ pro vyžádánĂ­ libovolnĂ© teploty topĂ­ na zvýšenou nebo snĂ­Ĺľenou teplotu do prvnĂ­ automatickĂ© ÄŤasovĂ© zmÄ›ny.
 • Detektory přítomnosti mohou udrĹľovat vytápÄ›nĂ­ na komfortnĂ­ teplotÄ›, pokud jste právÄ› v mĂ­stnosti a kdyĹľ spĂ­te, starajĂ­ se o správnĂ© fungovánĂ­ vzduchotechniky.
 • Ochrana proti zamrznutĂ­ vody v potrubĂ­, kdyĹľ jste mimo domácnost.
 • ZmÄ›na vytápÄ›cĂ­ch reĹľimĹŻ vzdálenÄ› smartphonem.
 • CentrálnĂ­ vypĂ­naÄŤ pĹ™i odchodu zhasne všechna svÄ›tla a vypne nÄ›kterĂ© spotĹ™ebiÄŤe, vytápÄ›nĂ­ mĂ­stnostĂ­ pĹ™epne do Ăştlumu a spustĂ­ simulaci přítomnosti. ObdobnÄ› tomu mĹŻĹľe bĂ˝t pĹ™i zabezpeÄŤenĂ­.