ELEKTRONICKÁ  ZABEZPEČOVACÍ  SIGNALIZACE

     Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je soubor zařízení, složený z několika částí, tvořících komplexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely), kterými se signalizuje nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele. Tím se vytváří předpoklad k jeho rychlému zadržení.

     EZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby.

Komponenty EZS:

Ústředna: je jádrem celé EZS. Zabezpečovací ústředna je plošný spoj s mikroprocesorem, zdrojovou částí a se vstupy pro zapojení zón s detektory. Pro komunikaci na Pult centralizované ochrany (PCO) je ústředna vybavena telefonním komunikátorem. Jejím úkolem je dle nastavení monitorovat stav detektorů, upozorňovat na případné poruchy v systému, reagovat na uživatelské příkazy z klávesnice a při poplachu nebo narušení na tento stav upozornit nastaveným způsobem. Propojení snímacích detektorů s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově, pomocí rádiových vln.

EZS_Bezdrátová_ústředna_DSC_Alexor    EZS_Ústředna EZS_Ústředna_DSC_Power

Ústředny SATEL více...

Klávesnice: je připojena k ústředně, pomocí které ovládá, čidla, která vyhodnocují narušení a signalizační zařízení, které ve většině případů představuje siréna a další,

EZS_Klávesnice   EZS_Bezdrátová_klávesnice_DSC  EZS_LCD_klávesnice_DSC  EZS_LCD_klávesnice_DSC  EZS_LED_klávesnice_DSC

Detektory: je základním prvkem EZS. Detektor je zařízení, které reaguje na jevy související s narušením hlídaného prostoru nebo předmětu. Pokud je vyhodnoceno narušení, definuje se, reakce ústředny při narušení konkrétního detektoru, tzn. Co, komu, jak oznámit,

 - Detektor pohybu - IR (infra červené)  - pasivní infračervené snímání pozadí, změna polohy „teplého objektu" způsobí vyhlášení poplachu,

 

EZS_PIR_detektor_DSC      EZS_PIR_detektor_stropní  EZS_Detektor_NEXT  EZS_PIR_detektor_bezdrátový 

  - Detektor pohybu - MW (micro wave)  - aktivní detektor obsahující vysílač a přijímač mikrovlnného signálu. Detektor si zmapuje prostor v klidovém stavu, na základě Dopplerova jevu pak vyhodnocuje vlny odražené od objektů,

 - Detektor pohybu kombinovaný - PIR + MW - propojení mikrovlnní a infračervené technologie snímání,

  

EZS_Detektor_DUO  EZS_DUO_PIR_detektor_DSC

 - Magnetický kontakt - použití na průchozí prostory (resp. okna, dveře či šachty), jednoduchost systému spočívá v relé kontaktu s magnetem, rozpojení signalizuje poplach,

EZS_Magnetický_kontakt1  EZS_Magnetický_kontakt2  EZS_Magnetický_kontakt3

- Otřesové detektory -  reakce na mechanické otřesy, hlídání zdí, trezorů, které je potřeba překonat destrukčním způsobem,

- Detektory tříštění skla - princip akustického podnětu,

EZS_Glasstrek EZS_Detektor_tříštění_skla

Výstupní prvky

  • Vnitřní a venkovní sirény, GSM komunikátory, telefonní hlásiče, grafická nadstavba, tabla...

Proximy_čtečka        EZS_Zálohovaná_vnitřní_siréna_Satel    EZS_Venkovní_siréna_Satel       EZS_Venkovní_zálohovaná_siréna   EZS_Venkovní_siréna   EZS_Signalizace_Satel  EZS_GSM_komunikátor_DSC      EZS_Bezdrátový_zónový_expandér   EZS_Ovládání_Satel