PERIMETRICKÁ OCHRANA

- venkovní detekční systém určený pro střežení obvodového oplocení a venkovního prostoru. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů. Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas, tedy v okamžiku, kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Pro aplikace v praxi se v současné době nabízí rozsáhlý sortiment prvků. Každý z nich má podle použitého fyzikálního principu své výhody a nevýhody (klimatické podmínky).

Z důvodu eliminace situací, které způsobují narušení, vznikají různé kombinace systémů, např.:

  •  systém venkovní ochrany skamerovým systémem,
  •  prvky perimetrie (duální infračervené a mikrovlnové bariéry),...

     Čidla perimetrické ochrany: chrání, resp. signalizují narušení vnějších částí u rozlehlých objektů, komplexů budov nebo továren na samotném pozemku. Typy čidel: mikrofonické kabely, infračervené závory a bariéry, mikrovlnné bariéry, zemní detekční kabely, video-detektory pohybu.

Např.:

- Infrazávory  - vysílač IR paprsků a přijímač IR paprsků, přerušení tohoto spojení znamená vyvolání poplachu. Je tu minimum falešných poplachů i ve zhoršených povětrnostních podmínkách.

 

EZS_perimetrická_ochrana_infrazávory

 

- Mikrovlnné bariéry - tento systém (vysílač - přijímač) detekuje a vyhodnocuje změny energie zachycené přijímací anténou a úbytek energie způsobený velikostí detekovaného předmětu.

 

  

Mikrovlnove_bariery_2

 - Plotové systémy - venkovní pasivní detekční systém určený pro střežení obvodového oplocení a venkovních prostor, sestávající z vyhodnocovacího pultu Master a detekčního kabelu, který se připevňuje na pletivové nebo svařované (tyčové) ploty.

Plotový_systém