KAMEROVÉ  SYSTÉMY

Kamerové systémy poskytují přehled o dění ve sledovaných prostorech a umožňují nepřetržitě sledovat výstup z kamer a pořizovat záznam.

Monitorování - získávání okamžitého přehledu o aktuální situaci i na několika od sebe vzdálených místech je pro rychlé a správné analyzování situace nezbytné a nenahraditelné. Proto patří kamerové systémy CCTV k nejrychleji se rozvíjejícím bezpečnostním technologiím.

Výstup z moderních kamerových systémů může být on-line přístupný po místní síti nebo přes internet pomocí PC, tabletu nebo chytrého telefonu uživatele.  Kamerové systémy lze používat samostatně, anebo je možná integrace s dalšími systémy do vyšších komplexních celků, jsou obvykle koncipovány jako bezobslužné a bezúdržbové.

Naše firma ARI s.r.o. Vám nabízí:

- projekci a montáž kamerových systémů v nejrozmanitějších aplikacích, od nejmenších až po komplexní kamerové systémy s návazností např. na zabezpečovací systém, na identifikační a docházkový systém, na perimetrické zabezpečení,... Přenosové možnosti komunikačních sítí umožňují sdružení výše uvedených systémů do jednoho řídícího pracoviště.

U přísně střežených objektů je možnost instalace kamer s detekcí pohybu. Pokud se ve snímaném statickém obrazu je zaznamená pohyb, je vyhlášen poplach a zároveň začne automatický záznam události. Systémy s detekcí pohybu eliminují nepozornost obsluhy, vyvolanou dlouhodobým sledováním více monitorů.

Rostoucí majetkové rozdíly a neustále stoupající kriminalita vytváří v mnoha odvětvích potřebu zajistit bezpečnost majetku a osob. Jedním z velice účinných způsobů je instalace vhodně zvoleného kamerového systému. Tam kde přestává dostačovat ochrana pomocí klasického bezpečnostního zařízení, které střeží váš majetek zejména ve vaší nepřítomnosti, nastupují kamerové systémy.

Pokročilá analíza - pomocí kamerového systému lze provádět nejen standartní detekci pohybu v obraze ale také identifikaci osob, automobilů, čtení SPZ, rozpoznávání směru pohybu a přkonání stanovené bezpečnostní linie.